Sifat yang Sangat Dicintai Allah (Bagian 2): Tawadhu dan Lemah Lembut

lemah lembut merupakan salah satu sifat yang dicintai Allah

Sebagai seorang Muslim sudah seharusnya kita memiliki akhlak terpuji. Di dalam Al Quran banyak ayat-ayat yang mengajak kita memiliki akhlak terpuji. Karena dengan memiliki akhlak terpuji, sudah tentu akan dicintai oleh Allah Ta’ala. Berikut ini dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah Ta’ala, yaitu: Tawadhu Salah satu sifat seseorang yang berakhlak mulia adalah tawadhu. Itulah sebabnya, … Mari Baca

Sifat yang Sangat Dicintai Allah (Bagian 1): Tawakal dan Sabar

Sifat yang sangat dicintai oleh Allah yaitu tawakkal dan sabar

Al Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, khususnya bagi seorang Muslim. Maka sudah sepantasnya kita menjalani hidup ini mengikuti aturan yang sudah tertera di dalam Al Quran. Sebagai seorang Muslim tentu saja kita sangat menginginkan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Untuk itu kita harus tau, sifat apa saja yang akan membuat kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Ta’ala. … Mari Baca

Panduan Tata Cara Tayammum: Bersuci Dalam Keadaan Darurat

tata cara tayammum yang benar

Islam merupakan agama yang sempurna, mudah dan sangat memperhatikan fitrah manusia. Dalam hal ibadah, Islam tidak memaksa kepada orang yang tidak mampu melakukannya. Misalnya dalam sholat. Ketika orang tersebut tidak mampu untuk berdiri, maka ia boleh sholat dengan cara duduk. Begitu pula dengan bersuci. Ketika tidak ditemukan air atau dalam keadaan tertentu orang tersebut sakit … Mari Baca

10 Adab Membaca Al Quran yang Perlu Kamu Perhatikan

kita perlu memperhatikan adab membaca Al Quran

Sebagai kitab suci, Al Quran memiliki adab tersendiri bagi orang yang membacanya. Adab tersebut telah diatur dengan baik demi menjaga keagungan dan juga penghormatan terhadap Al Quran. Setiap orang yang akan atau tengah membaca Al Quran haruslah memperhatikan adab-adab tersebut. Di antara adab-adab yang dimaksud ialah: 1. Dalam Keadaan Berwudhu Sangat lah baik sebelum membaca … Mari Baca

Penjelasan Lengkap Mengenai Thaharah atau Bersuci

thaharah atau bersuci merupakan hal yang sangat penting

Thaharah selalu menjadi bab pertama dalam pembahasan-pembahasan ilmu fiqih. Hal ini dikarenakan thaharah merupakan salah satu syarat sah ibadah terutama sholat. Sebagai syarat sah, sudah tentu harus dibahas lebih awal agar sholat kita sah dan diterima Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Pengertian Thaharah Menurut lughah atau bahasa thaharah yaitu suci atau bersih. Dalam istilah syariat, thaharah … Mari Baca